O firmie / Aktualności / Audyt certyfikujący system zarządzania jakością

Audyt certyfikujący system zarządzania jakością
Audytor  niezależnej jednostki ceryfikującej CISQ/IMQ-CSQ potwierdził zgodność naszego systemu  zarządzania jakością z normą ISO 9001:2000. Doceniono zwłaszcza zaangażowanie całego Zespołu i Zarządu naszej SFS w nadzór i realizację szkoleń oraz skrupulatne zarządzanie niezgodnościami i realizację procedur wdrażania działań korygujących.
W ramach rozwoju i doskonalenia systemu zarządzania jakością w latach 2009-2010 zaplanowaliśmy zwiększenie częstotliwości przeprowadzania audytów wewnętrznych, a także wprowadzenie systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.