O firmie / Aktualności / Start rozbudowy Systemu Jakości

Dziś początek wprowadzania systemu zarządzania bezpieczeństwem gromadzonych przez nas danych osobowych. Proces jest częścią konsekwentnie realizowanej w Sol Financial Services strategii spełniania najwyższych standardów jakości. Niezależne instytucje certyfikujące  CISQ/IMQ-CSQ oraz Asocjacja IQNet wspierają nas w tych działaniach poprzez zewnętrzny monitoring. Nasze procedury wprowadzamy w oparciu o ustawę o ochronie danych osobowych i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny podlegać urządzenia i systemy informatyczne służące przetwarzaniu danych osobowych.