O firmie / Aktualności / 9 stycznia 2009 r. Szkolenie

9 stycznia 2009 roku pracownicy zespołu księgowości uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez oddział okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na temat: „Zamknięcie roku 2008 z uwzględnieniem najnowszych zmian i sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego”. Szkolenie prowadził prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Adam Kęsik. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom aktualnej fachowej wiedzy, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.