O firmie / Aktualności / 9 marca 2009 r. Konferencja naukowa pt. „Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe”.

9 marca 2009 r. przedstawiciele zespołu SFS uczestniczyli w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne konferencji naukowej pt. „Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe”. Znani i cenieni najlepsi polscy specjaliści z obszaru rachunkowości m.in: Zbigniew Messner – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Jerzy Gierusz – członek Krajowych Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów, Aldona Kamela-Sowińska – członek Komitetu ds. Krajów Rozwijających się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych, Anna Karmańska - przewodnicząca komisji profesjonalizmu zawodu księgowego rady Naukowej SKwP wypowiadali się na temat roli rachunkowości w świetle globalnego kryzysu finansowego. Uczestnicy konferencji szczególnie żywo dyskutowali nad problematyką dotyczącą: najkorzystniejszego modelu sprawozdawczości finansowej, wirtualnego wyniku finansowego, agresywnej inżynierii finansowej i księgowej. Największym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Aldony Kamili-Sowińskiej: „Rachunkowość a kryzys finansowy”, prof. UW –Jana Turyny: „Jakość wyniku księgowego jako wyznacznik jego użyteczności decyzyjnej dla odbiorców informacji finansowej” oraz Elżbiety Mączyńskiej –prezesa PTE – „Modele wczesnego ostrzegania jako narzędzie wspomagania analiz sprawozdań finansowych.