O firmie / Aktualności / 26 czerwca 2009 r. Konferencja „Systemowa Reforma Podatków Dochodowych”.

26 czerwca 2009 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Konferencja zatytułowana „Systemowa Reforma Podatków Dochodowych” pod Honorowym Patronatem Ministra Finansów i Patronatem Naukowym Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego i Prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela.
Konferencji zorganizowanej przez Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Krajową Izbę Doradców Podatkowych przyświecało hasło kompleksowej reformy systemu podatkowego w Polsce.
Prelegenci, czyli profesorowie specjalizujący się w zagadnieniach podatkowych, wicepremier finansów, przedstawiciele pracodawców, podkreślali brak - pomimo składanych obietnic - projektów gruntownej zmiany systemowej. Celem takiej reformy miałyby być nie kosmetyczne, ale radykalne usprawnienia w obszarze fiskalnym skłaniające się ku stworzeniu całkowicie nowej ustawy podatkowej.
Proponowanymi przez specjalistów kierunkami poprawy systemu jest:
•    zbliżenie prawa bilansowego i podatkowego poprzez ujednolicenie terminologii w słowniczkach do ustaw i zrównanie stawek amortyzacyjnych;
•    sformułowanie jednolitego kodeksu prawa podatkowego w miejsce ordynacji i innych aktów prawnych;
•    uproszczenie zapisów w ustawach w celu uniknięcia problemu sprzecznych interpretacji przez władze podatkowe;
•   zapożyczenie rozwiązań wypracowanych przez inne kraje europejskie – głównie dotyczących definicji kosztu uzyskania przychodu (koszt uzyskania przychodu, jako wydatek związany z prowadzoną działalnością, a nie przychodami);
•    przygotowanie uproszczonych przepisów dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pozwoliłyby na redukcję kosztów przedsiębiorstw.

Zdaniem obserwatorów okazją do reformy będzie bliski wymóg harmonizacji krajowych przepisów podatku dochodowego do dyrektywy o skonsolidowanej podstawie podatku dochodowego od osób prawnych (CCCTB).
Konkludując, reforma systemu podatkowego nie powinna być odwlekana w czasie. Jednak bez wyraźnej woli politycznej ze strony rządzących, przedstawione propozycje zmian nie mają szansy implementacji.