O firmie / Aktualności / 2 października 2009 r. Polska premiera światowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2:2009

2 października 2009 roku kierownicy działu rachunkowości Zespołu SFS  uczestniczyli  w premierze najnowszej wersji światowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2:2009.

Głównym prowadzącym był Andy Murray - autor wiodący metodyki PRINCE2:2009, akredytowany konsultant PRINCE2. Wystąpił także Alan Harpham, Prezydent Association of Project Management Group APMG jak i członek PM AmbassadorsTM Bureau oraz dr Piotr Kotelnicki, Prezes CRM SA.

Metodyka PRINCE2:2009 adresowana jest do wyższej i średniej kadry kierowniczej instytucji komercyjnych, jak i administracji publicznej, do osób decyzyjnie i wykonawczo odpowiedzialnych za projekty i programy w swojej organizacji.

PRINCE2 pojawiła się na świecie w 1996 roku, obecnie stosowana jest w ponad 50 krajach. Swą popularność zawdzięcza uniwersalności i elastyczności, a także łatwości w stosowaniu i w dopasowaniu do różnego typu i złożoności projektu, przez co umożliwia redukcję niepotrzebnych kosztów zarządzania.

PRINCE2 cechuje podejście procesowe do zarządzania projektem. Założeniem PRINCE2 jest zdefiniowanie sposobów i kryteriów podziału projektu na łatwe w zarządzaniu etapy tzw. podprocesy, które umożliwiają efektywne sterowanie zasobami i regularne monitorowanie projektu. Według PRINCE2 projekt powinien mieć:

  • Zorganizowany i sterowany początek,
  • Zorganizowany i sterowany przebieg,
  • Zorganizowane i sterowane zakończenie


Struktura organizacyjna według PRINCE2 wymaga podziału ról, co jest niezbędne w zarządzaniu projektem, gdyż nakłada odpowiedzialność decyzyjną i wykonawczą za projekt. Zestaw ról jest na tyle elastyczny, że może zostać dopasowany do stopnia złożoności projektu, jak i umiejętności i możliwości firmy. PRINCE2 przypisuje największe role w zaradzaniu projektem Komitetowi Sterującemu i Kierownikom Projektów.

W ramach uaktualnienia PRINCE2:2009 wprowadzono znaczące zmiany, w tym:

  • zmniejszenie liczby sztywnych reguł,
  • ustalenie nowego zestawu zasad dla Komitetu Sterującego i dla Kierownika Projektu mówiący o tym, jak stosować metodykę,
  • zwiększenie skalowalności
  • kompleksową integrację z innymi najlepszymi praktykami rekomendowanymi przez Office of Government Commerce
  • połączenie z innymi najlepszymi praktykami, metodami i technikami,
  • zwiększenie nacisku na miękkie umiejętności w zarządzaniu projektami,
  • zwiększenie nacisku na naukę z doświadczeń