O firmie / Aktualności / sierpień 2009 r. Koszty poczęstunku dla kontrahentów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Zakup poczęstunku dla klientów firmy może być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów, gdyż nie są to wydatki na reprezentację. Takie stanowisko przedstawiła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2009 r. (nr IPPB5/423-305/ 09-2/DG).

Dyrektor Izby warszawskiej Skarbowej wyjaśnił, jak należy kwalifikować wydatki na poczęstunek dla klientów: napoje, owoce oraz słodycze, obiad, kanapki i czy można uznać je za koszty uzyskania przychodów. W analizowanej sprawie, spółka w ramach prowadzonej działalności ponosiła wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych zużywanych podczas spotkań w siedzibie spółki z jej kontrahentami. Spotkania organizowane były m.in. w celu przedstawienia oferty spółki oraz podpisania umów.

Z uzasadnienia organu wynika, że zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli poczęstunek nie będzie wystawny. Wydatki te niewątpliwie ponoszone są w celu uzyskania przychodu.

Poczęstunek dla kontrahentów nie zawsze musi oznaczać reprezentacji, ważne jest aby nie wiązał się z wystawnością. Zgodnie z przyjętą przez orzecznictwo definicją reprezentacji, reprezentacja oznacza okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, czy pozycją społeczną. Zaoferowanie kontrahentowi w trakcie spotkania napojów, owoców, czy słodyczy nie jest traktowane jako przejaw szczególnej okazałości, lecz mieści się w granicach przyjętych zwyczajów, jak i dobrych manier.

Konkludując, wydatki na poczęstunek dla klientów nie mieszczą się w art. 16 ust. 1 pkt 28), w którym ustawodawca wyłącza z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.