O firmie / Aktualności / listopad 2009 r. VAT od zakupu paliwa do samochodów "z kratką".

Jeżeli pojazd posiada dopuszczalną ładowność przekraczającą  500 kg oraz homologację ciężarową, podatnik ma prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do tego pojazdu (pomimo, że nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT).

Przed przystąpieniem Polski do Wspólnoty podatnikom nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa do samochodów osobowych oraz innych samochodów o dopuszczalnej ładowności do 500 kg. Po przystąpieniu Polski do Wspólnoty przepis ten jednak był dwukrotnie zmieniany - najpierw poprzez wprowadzenie „wzoru Lisaka”, a następnie poprzez wprowadzenie obecnie obowiązujących regulacji, tj. zakazu odliczania VAT od nabycia samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkami, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy o VAT), a także od nabycia paliwa do ich napędu. Zmiany powyższe spowodowały, że niektórzy podatnicy utracili prawo do odliczenia VAT od paliwa (np. posiadacze samochodów „z kratką”). Było to jednak sprzeczne z art. 17 ust. 6 VI Dyrektywy, zgodnie z którym polskie przepisy mogły utrzymać ograniczenia w odliczaniu VAT, które obowiązywały przed 1 maja 2004 r., nie mogły jednak wprowadzać szerszych restrykcji, niekorzystnych dla podatników.

Organy podatkowe nie uznawały jednak prawa do odliczania VAT od paliwa do ww. samochodów. Sądy natomiast orzekały na korzyść podatników (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1892/07 czy wyrok WSA w Warszawie - Oddział Zamiejscowy w Radomiu z 20 czerwca 2007 r., sygn. akt VIII SA/Wa 324/07). W końcu sprawa trafiła do ETS na skutek pytania prejudycjalnego, skierowanego przez WSA w Krakowie, a podatnicy doczekali się pozytywnego dla siebie rozstrzygnięcia.

Po wyroku ETS z 22 grudnia 2008 r. w sprawie C-414/07 podatnicy, którzy po przystąpieniu Polski do Wspólnoty utracili prawo do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów "z kratką", mogli (i nadal mogą) ubiegać się o zwrot nieodliczonego VAT (jeżeli nie minęło 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia kwoty podatku należnego). Podatnicy ci uzyskali również prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa z bieżących faktur (jeżeli wydatek związany jest z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Tak też wyjaśnił Minister Finansów w piśmie z 13 lutego 2009 r., nr PT3/812/4/15/CZE/09/185 wydanym w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, skierowanym do dyrektorów izb skarbowych i dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Jeżeli zatem pojazd posiada dopuszczalną ładowność przekraczającą  500 kg oraz homologację ciężarową, podatnik ma prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do tego pojazdu (pomimo, że nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o VAT).