O firmie / Aktualności / sierpień 2010 r. Wniosek o umorzenie składek ZUS w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Do 1 września złóż wniosek o umorzenie składek ZUS z działalności prowadzonej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego
Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawą – Prawo bankowe (Dz. U. nr 71, poz. 609) do 1 września można składać wnioski o umorzenie należności ZUS z działalności (lub współpracy) prowadzonej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu lub przebywania na urlopie wychowawczym. Osobami uprawnionymi do umorzenia składek są: 1) płatnicy składek, którzy w okresie od 01.01.1999 do 31.08.2009r/ zgłaszali ubezpieczonego podlegającego obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i jednocześnie pobierającego zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu lub przebywającego na urlopie wychowawczym; 2) osoby, które od 01.01.1999 do 31.03.2001 były wspólnikami spółki cywilnej i nie posiadały wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jednocześnie pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu lub przebywały na urlopie wychowawczym; 3) Uprawnienie do złożenia wniosku dotyczy również osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) albo zaprzestały jej prowadzenia.