O firmie / Aktualności / sierpień 2010 r. Prezenty dla kontrahentów – rozstrzygnięcie podatkowe.

Podstawową trudnością w kwalifikacji podarunków przekazywanych kontrahentom jest dokonanie rozróżnienia między zakupami o charakterze reprezentacyjnym, mającymi na celu budowanie prestiżu firmy, a wydatkami reklamowymi, mającymi na celu zachęcanie potencjalnych klientów do nawiązania bądź utrzymania kontaktów z przedsiębiorcą oraz nabywania jego towarów lub usług.
Przekazywanie na spotkaniach z kontrahentami gadżetów firmowych w postaci długopisów, smyczy, kalendarzy, parasoli, itp., opatrzonych logo, spełnia funkcję reklamową, ponieważ niniejsze działania zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku oraz poznania cech oferowanych wyrobów, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania oferowanymi towarami lub usługami, a także zachęca do współpracy i tym samym może wpływać na zwiększenie przychodów.
Ponadto, jeśli wartość jednostkowa przedmiotowych gadżetów jest niska, wydatki poniesione na zakup takich gadżetów nie spełniają kryterium okazałości czy wystawności (reprezentacji).
Należy jednakże zwrócić uwagę, że przekazywanie cennych prezentów wybranym kontrahentom, (nawet oznakowanych logo firmy), jest uznawane przez organy podatkowe jako reprezentacja i tym samym wydatki poniesione na ich zakup nie mogą być zaliczone kosztów uzyskania przychodu.
Co więcej, jeżeli nieodpłatnie przekazany towar nie jest prezentem o małej wartości (do 10 zł), czynność ta podlega opodatkowaniu, a podatnik ma obowiązek wystawić fakturę wewnętrzną VAT sprzedaży.
Natomiast, gdy przekazujemy towary o wartości przekraczającej 10 zł, ale nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, dla zachowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT należy prowadzić ewidencję osób obdarowanych. W takim przypadku, firma nie ma obowiązku dokumentowania tej czynności fakturą.