O firmie / Aktualności / wrzesień 2010 r. Projekt nowej składki - pielęgnacyjnej.

W Sejmie złożono nowy projekt ustawy wprowadzającej obowiązkową składkę pielęgnacyjną. Ustawa o podatku pielęgnacyjnym zakłada ubezpieczenie w wysokości ok. 1 procentu płacone przez wszystkich pracujących i emerytów.

Nowe obciążenie ma zapewnić finansowanie pomocy osobom potrzebującym stałej opieki, zwłaszcza w obliczu problemów demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Składka pielęgnacyjna ma stanowić ubezpieczenie od ryzyka niesamodzielności. Pomysłodawcy projektu chcą zmienić sposób finansowania opieki dla osób starszych.
Propozycja, jaką wypracowali eksperci zakłada, że zmiany zostaną wprowadzone w dwóch etapach. Pierwszy to opracowanie do końca tego roku projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, by zacząć ją wdrażać od 2012 roku.
Drugi etap, którego wprowadzanie ma się zacząć w 2020 roku, ma polegać na wprowadzeniu obowiązkowego ubezpieczenia opiekuńczego.
Jednocześnie parlamentarzyści zamierzają zmienić system wypłaty tego zasiłku. Teraz otrzymuje go każdy, kto przekroczył 75 rok życia. Po reformie zasiłek objąłby tylko niesprawnych. Poza tym wypłacany byłby w czekach, przeznaczonych wyłącznie na opłacenie usług pielęgnacyjnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna