O firmie / Aktualności / listopad 2010 r. Przedsiębiorcy mogą nie zdążyć z przeprogramowaniem kas fiskalnych.

Podniesienie stawki VAT to problem związany z wprowadzeniem odpowiedniej zmiany w kasach fiskalnych. Lewiatan zwraca uwagę, że do czasu realizacji tej zmiany przez uprawnionego serwisanta, wiele kas będzie wyłączonych z użytkowania.
Zdaniem pracodawców z przepisów nie wynika, czy podatnik jest uprawniony do samodzielnej zmiany stawki VAT w kasie fiskalnej. Potrzebna jest jasna deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów. Jeżeli okażę się, że do przeprowadzenia całej „operacji” wymagana jest obecność serwisanta, to może spowodować nawet kilkunastodniowy paraliż pracy wielu przedsiębiorstw. Kas fiskalnych i firm z nich korzystających jest zbyt dużo, by serwisanci byli w stanie dotrzeć do wszystkich natychmiast.

Decyzja MF nie może być inna, niż przyznanie racji PKPP Lewiatan. Jeżeli jednak nie będzie, to konsekwencje zarówno dla podatników , jak i fiskusa mogą być bardzo dotkliwe. Każda sprzedaż towarów i usług musi być rejestrowana przez kasę fiskalną – w przypadku, gdy nie zostanie ona przestawiona, sprzedawca nie będzie miał prawa sprzedać towaru. Oczywiście będzie miał wtedy dwa wyjścia – czekać, aż serwisant przyjedzie i przeprogramuje kasę lub kupi nową - rejestrującą właściwą stawkę VAT. Naturalnie jedno i drugie rozwiązanie będzie stanowić dla niego dodatkowy koszt, który jak się okazuje, nie został przewidziany przez ustawodawcę.

Źródło: Bankier.pl