O firmie / Aktualności / listopad 2010 r. VAT naliczony przy imporcie usług z raju podatkowego można odliczyć.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł że  przepisy zakazujące odliczenia VATu naliczonego z tytułu importu usług z kraju zaliczanego do rajów podatkowych są niezgodne z unijną dyrektywą VAT.

Polskie przepisy o VAT określają, że podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku importu wszelki usług w związku z którym zapłata – choćby pośrednio – dokonywana jest na rzecz podmiotu z siedzibą w raju podatkowym art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Tak było przed wejściem Polski do UE i takie przepisy zostały utrzymane również po 30 kwietnia 2004 r. Z orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) w sprawie C-395/09 Oasis East wynika, że przepisy te trzeba było zmienić po wejściu Polski do UE. Sąd stwierdził, że z art. 11 ust. 4 II Dyrektywy wynika, iż zakaz odliczania podatku VAT może dotyczyć tylko konkretnie określonych towarów i usług. Nie jest dopuszczalne stosowanie tak ogólnego kryterium jak to, które zostało użyte w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.