O firmie / Aktualności / grudzień 2010. Wydatki świąteczne a VAT.

Czynności związane z administrowaniem funduszem socjalnym pozostają poza zakresem ustawy o VAT, dlatego przy nabyciu paczek świątecznych sfinansowanych ze środków takiego funduszu, podatnik nie powinien odliczać VAT naliczonego (brak jest związku wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Tym samym nie wystąpi obowiązek wykazania VAT należnego od wartości paczek przekazanych pracownikom.

Może się jednak zdarzyć, że podatnik odliczył VAT naliczony z faktury zakupu towarów, ponieważ zakupił je w związku z prowadzoną działalnością (np. hurtownia spożywcza). W takim przypadku od towarów przekazanych pracownikom należy naliczyć VAT należny.  Jeśli natomiast zakup towarów pracodawca sfinansuje ze środków obrotowych, wówczas ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktury zakupu, a przekazanie paczek świątecznych podlega opodatkowaniu. Jednocześnie podatnik zobowiązany jest do wystawienia faktury wewnętrznej.

W przypadku, gdy wydanie towarów nabytych w 2010 r. nastąpi po 31 grudnia 2010 r., może zaistnieć sytuacja, że podatnik odprowadzi wyższy VAT niż ten, który wcześniej podlegał odliczeniu. Wynika to z faktu zmiany, począwszy od 1 stycznia 2011 r., stawek VAT. W szczególnych przypadkach może być również odwrotnie, to znaczy podatnik odliczy VAT np. od produktów opodatkowanych stawką 7% a wydanie dokonane w 2011 r. opodatkuje, w związku z obniżeniem stawki, tylko 5% VAT. VAT należny z faktury wewnętrznej nie może być zaliczony do kosztów podatkowych. Ustawodawca przewidział bowiem tylko dwie sytuacje, w których podatek należny stanowi koszt uzyskania przychodów, które jednak nie dotyczą omawianej sytuacji (art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. b) ustawy o PDOF i art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. b) ustawy o PDOP). Należy zaznaczyć, że VAT należny nie wystąpi, gdy wydawane paczki będą kwalifikowały się do uznania ich za prezenty o małej wartości. W takim przypadku podatnik zachowa prawo do odliczenia VAT naliczonego bez obowiązku opodatkowania wydania towarów. Odnośnie bonów należy przypomnieć, że ich wydanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wynika to z faktu, że bony nie są towarem.

źródło: gofin