O firmie / Aktualności / grudzień 2010 r. Auto a VAT 2011-2012.

Rok 2011 niesie istotne zmiany w zakresie możliwości odliczania VAT od paliw i pojazdów samochodowych.

W okresie 2011-2012 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora. Zasady przejściowe na te lata nie będą wprowadzone bezpośrednio do ustawy o VAT, wynikać będą z przepisów nowelizujących.

W przypadku nabycia samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego, stanowi 60 % kwoty podatku z tytułu nabycia określonej w fakturze, kwoty podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, kwoty podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub kwoty z tytułu importu pojazdu, przy czym kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty wynikającej z dokumentu celnego. Jednocześnie kwota podatku odliczonego nie może wynieść więcej niż 6.000 zł.

Dla osób korzystających z pojazdu na zasadzie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60 % kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Jednak suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6.000 zł.

Okres przejściowy w leasingu

Okres przejściowy dotyczy samochodów użytkowanych na zasadach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – które zostały zawarte jeszcze w roku 2010.

Prawo do odliczenia 100% podatku VAT z rat płaconych w 2011 r. zachowuje się w sytuacji zawarcia umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze nie później niż 31 grudnia 2010 r. Konieczne jest także zgłoszenie takiej umowy do Urzędu Skarbowego przed końcem stycznia 2011 r.

Pełne odliczenie dotyczy tylko rat leasingowych, nie dotyczy natomiast nabywanego po 2010 r. paliwa silnikowego, oleju napędowego lub gazu do takich pojazdów. Odliczenia w tym zakresie się nie stosuje.

Samochody ciężarowe (masa całkowita > 3,5 tony) bez zmian

Zasadę pełnego odliczenia podatku VAT począwszy od 2011 r. przy zakupie pojazdu i paliwa, zastosować należy do pojazdów innych niż osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, czyli samochodów ciężarowych.