O firmie / Aktualności / Audyt certyfikujący system zarządzania jakością

W dniu 15.05.2014 Spółka Sol Financial Services Polska Sp. z o.o. pozytywnie zakończyła audyt certyfikujący system zarządzania jakością. Niezależna jednostka certyfikująca CISQ/IMQ-CSQ potwierdziła zgodność wdrożonego systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008. Szczególnie doceniono zaangażowanie Dyrekcji i całego Zespołu oraz profesjonalne podejście do systemu zarządzania jakością. Równie pozytywnie zostały ocenione elastyczność w działaniu Firmy oraz zarządzanie niezgodnościami.
Na bazie przeprowadzonych rozmów oraz obserwacji dokonanych podczas audytu, zostały opracowane dwie nowe procedury dotyczące wydawania i wygasania pełnomocnictw oraz półrocznego systemu oceny pracowników. Strategicznym celem Spółki na kolejne 2 lata jest wdrożenie systemu zarządzania poprzez wartości. Ten model zarządzania pozwala na zbudowanie kultury organizacji poprzez wartości i normy, które są zgodne z oczekiwaniami pracowników oraz z celami przedsiębiorstwa.