O firmie / Aktualności / Konferencja naukowa „Tworzenie mazowieckiego klastra Audytu i Consultingu."

Dnia 25 września Pani Prezes Monika Szczerbak wzięła udział w konferencji naukowej „Tworzenie mazowieckiego klastra Audytu i Consultingu. Uwarunkowania rozwoju rynku rewizji finansowej w Polsce.” organizowanej przez Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy współpracy z Ecovis System Rewident Sp. z o.o. Podczas sesji plenarnej dotyczącej audytu w zarządzaniu, Pani Prezes wygłosiła wykład na temat roli wewnętrznego audytu jakości w zarządzaniu spółką konsultingową.