O firmie / Aktualności

SFS uczestniczy w projekcie stażowym dla pracowników naukowych

Informujemy, iż w okresie 01/09/2012 - 31/03/2013 firma SOL FINANCIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o. bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych "TEKLA PLUS IV edycja". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl
 


październik 2011. Przyznanie Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej dla SFS.

SFS wkrótce będzie obchodzić swoje pięciolecie działalności. Ważnym etapem w rozwoju firmy było wdrożenie Systemu Jakości, uwieńczone otrzymaniem certyfikatu ISO. System  zapewnia naszym Klientom utrzymywanie wysokiej jakości świadczonych przez spółkę usług. Nie mniej ważnym wydarzeniem w działalności spółki było  wystąpienie do międzynarodowej  wywiadowni gospodarczej  Dun & Bradstreet Poland o przyznanie  jej Certyfikatu Wiarygodności Biznesowej. Po szczegółowej analizie  danych finansowych spółki – SFS  dołączyła do grona firm uhonorowanych prestiżowym wyróżnieniem.  Otrzymany 12.10.2011 roku Certyfikat  jest potwierdzeniem faktu, że  SFS jest godnym zaufania partnerem biznesowym gwarantującym bezpieczeństwo stabilności  finansowej.


styczeń 2011. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie faktur.

W ostatnich dniach grudnia 2010 r. zostały opublikowane aż dwa rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku do towarów i usług. Są to:

  • rozporządzenie z dnia 9 grudnia 2010 r. opublikowane w Dz. U. nr 244 z dnia 23 grudnia 2010 r., pod poz. 1627
  • rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2010 r. opublikowane w Dz. U. nr 255 z dnia 30 grudnia 2010 r., pod poz. 1713.

Oprócz zmian o charakterze formalnym, związanych m.in. z wprowadzeniem dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. wprowadzono dość istotne zmiany merytoryczne.
 


styczeń 2011 r. Rozliczenie kosztów prenumeraty czasopism na 2011 r. w KPiR.

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z wykupieniem prenumeraty czasopisma zależy od przyjętej przez podatnika  rozliczającego się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów metody rozliczania kosztów. Jeżeli podatnik stosuje metodę uproszczoną, to poniesiony w 2010 r. wydatek na zakup prenumeraty na rok 2011 ujmie w księdze w dacie wystawienia faktury dokumentującej zakup prenumeraty. Inaczej będzie wyglądało ujęcie w podatkowej księdze wydatku na prenumeratę czasopism u podatnika stosującego metodę memoriałową. Wydatki na prenumeratę czasopism stanowią koszty pośrednio związane z przychodami i są potrącalne w tym roku, którego dotyczą.


grudzień 2010 r. Auto a VAT 2011-2012.

Rok 2011 niesie istotne zmiany w zakresie możliwości odliczania VAT od paliw i pojazdów samochodowych.

W okresie 2011-2012 nie ma możliwości nabycia samochodu na preferencyjnych zasadach obowiązujących od roku 2004, a potwierdzonych wyrokiem w sprawie Magoora. Zasady przejściowe na te lata nie będą wprowadzone bezpośrednio do ustawy o VAT, wynikać będą z przepisów nowelizujących.
 


20 grudzień 2010 r. Kasy fiskalne na przełomie 2010/2011.

Przełom 2010 i 2011 roku będzie skomplikowany ze względu na zmianę stawek podatku VAT, którymi opodatkowane będą czynności rejestrowane na kasie fiskalnej.

Zmiany stawek VAT

Nie ma wyjątku w zakresie ewidencjonowania – zamknięcie sprzedaży 31 grudnia 2010 r. i sporządzenie raportu dobowego na ten dzień oznacza, że dokonanie pierwszej sprzedaży w dniu następnym będzie momentem, od którego należy stosować już nowe stawki podatku VAT (0%, 5%, 8%, 23%). Przeprogramowanie (przypisanie nowej stawki VAT literze „A”) kasy na dzień 1 stycznia 2011 r. jest zatem jedyną metodą, by sprzedaż odbywała się w sposób ciągły. Brak właściwych stawek na kasie fiskalnej powoduje obowiązek zaprzestania obrotu (ewidencjonowanie będzie nieprawidłowe).
 


1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 nastepna>>