O firmie / Aktualności

grudzień 2010. Wydatki świąteczne a VAT.

Czynności związane z administrowaniem funduszem socjalnym pozostają poza zakresem ustawy o VAT, dlatego przy nabyciu paczek świątecznych sfinansowanych ze środków takiego funduszu, podatnik nie powinien odliczać VAT naliczonego (brak jest związku wydatku z wykonywaniem czynności opodatkowanych). Tym samym nie wystąpi obowiązek wykazania VAT należnego od wartości paczek przekazanych pracownikom.


listopad 2010 r. VAT naliczony przy imporcie usług z raju podatkowego można odliczyć.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł że  przepisy zakazujące odliczenia VATu naliczonego z tytułu importu usług z kraju zaliczanego do rajów podatkowych są niezgodne z unijną dyrektywą VAT.


listopad 2010 r. Przedsiębiorcy mogą nie zdążyć z przeprogramowaniem kas fiskalnych.

Podniesienie stawki VAT to problem związany z wprowadzeniem odpowiedniej zmiany w kasach fiskalnych. Lewiatan zwraca uwagę, że do czasu realizacji tej zmiany przez uprawnionego serwisanta, wiele kas będzie wyłączonych z użytkowania.


23 listopad 2010 r. Będą zmiany w Kodeksie spółek handlowych.

W dniu 23.11.2010 odbyło się posiedzenie Rady Ministrów, na którym przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.
Projekt ustawy nowelizuje m.in. przepisy Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


5 Listopad 2010 r. Rijsttafel Bigger and Better.

Bal Rijsttafel Bigger and Better, której organizatorem był nasz wieloletni Partner - Polsko-Holenderska Izba Handlowa.


październik 2010 r. Stawka VAT na czasopisma i książki od 2011 r.

Od 1 stycznia zmianie ulegną stawki podatku VAT, podstawowymi stawkami będzie 5%, 8%, 23%.  W odrębny sposób od dotychczasowego kształtować się będzie stawka VAT na czasopisma i książki.


1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 nastepna>>