O firmie / Aktualności

październik 2010 r. Będzie łatwiej założyć i prowadzić firmę.

22 października 2010 zostały przekazane przez Ministra Gospodarki do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych propozycje zmian, dzięki którym skróci się czas oczekiwania przez przedsiębiorcę na urzędowe informacje dotyczące działalności gospodarczej. Dodatkowo nie będzie on musiał składać zaświadczenia o wpisie do rejestru REGON, a jego pełnomocnik będzie mógł reprezentować firmę również drogą elektroniczną.


październik 2010 r. Limity VAT na rok 2011.

W 2011 roku nastąpi zmiana w limitach VAT  dla małych podatników oraz drobnych przedsiębiorców.


październik 2010 r. Zaliczki na podatek dochodowy za grudzień.

Od dochodu uzyskanego w listopadzie zależy wysokość zaliczki na podatek za grudzień.
Firmy wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy do 20 dnia następnego miesiąca. Należność za grudzień, w wysokości takiej jak za listopad, płacą do 20 grudnia (w tym roku termin ten przypada w poniedziałek).


październik 2010 r. Obniżanie kosztów zatrudnienia – pracownik z agencji pracy tymczasowej.

Trójpodmiotowa praca najemna przynosi pracodawcy wymierne korzyści takie jak: spadek kosztów zatrudnienia, elastyczna forma zatrudnienia, brak większości norm ochronnych.

Pracodawcy realizujący zadania wymagające czasowego zwiększenia liczebności pracowników mogą skorzystać z zasobów personalnych agencji pracy tymczasowej, podmiotami pracy tymczasowej są:

  • pracownik tymczasowy, tj. pracownik zatrudniony przez agencję wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika,
  • agencja będąca pracodawcą (w określonych sytuacjach zleceniodawcą) pracownika tymczasowego,
  • pracodawca użytkownik korzystający z pracy pracownika tymczasowego bez zawierania z nim umowy, na podstawie kontraktu zawartego z agencją, wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję zadania i kontrolujący ich wykonanie.

październik 2010 r. Stawka VAT do usług transportu międzynarodowego towarów do składu celnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretację indywidualną (IPPP3/443-310/10-4/MPe zgodnie z którą sprzedaż usług transportu międzynarodowego towarów do składu celnego polskiemu podatnikowi należy wykazywać ze stawką 22%.


wrzesień 2010 r. Wydłuży się okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Dłuższy okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - zarządzenie Prezesa NFZ.


1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 nastepna>>