O firmie / Aktualności

listopad 2009 r. Aktualności prawno-podatkowe.

1) Zmiana PKD i obowiązki spółek prawa handlowego

2) Zawieszenia działalności godpodarczej osób fizycznych

3) E-deklaracje za rok 2009

4) Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego w działalności gospodarczej


15-16 października 2009 r. Konferencja Edukacyjna INAA

W Warszawie w dniach  15.10 – 16.10.2009 r. odbyła się  międzynarodowa konferencja światowej organizacja International Network of Accountatnts and Auditors  (INAA). INAA jako organizacja zrzeszająca w swych szeregach  firmy konsultingowe  świadczące usługi audytorskie, księgowe i podatkowe z ponad 50 krajów świata - dzieli się bogatym doświadczeniem swoich członków, współpracuje z profesjonalistami, którzy zmieniają oblicze gospodarki i poprzez  innowacyjność wywiera wpływ na życie niekiedy milionów ludzi. Te więzi i kontakty to nieocenione źródło inspiracji i wiedzy o gotowych rozwiązaniach.


23 października 2009 r. Preferencyjna stawka odsetek od zaległości podatkowych.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2009 roku obowiązują preferencyjne przepisy dotyczące obliczania odsetek od zaległości podatkowych, które wynoszą 75 procent stawki podstawowej.


14 października 2009 r. Nowe rozporządzenie Ministra Finansów.

14 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów (wydane zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 11 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych) w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U.09.160.1268). Zastąpiło ono rozporządzenie z 10 października 1997 roku w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych przez tych podatników (Dz.U.97.128.833).


2 października 2009 r. Polska premiera światowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2:2009

2 października 2009 roku kierownicy działu rachunkowości Zespołu SFS  uczestniczyli  w premierze najnowszej wersji światowej metodyki zarządzania projektami PRINCE2:2009.
Głównym prowadzącym był Andy Murray - autor wiodący metodyki PRINCE2:2009, akredytowany konsultant PRINCE2. Wystąpił także Alan Harpham, Prezydent Association of Project Management Group APMG jak i członek PM AmbassadorsTM Bureau oraz dr Piotr Kotelnicki, Prezes CRM SA.


sierpień 2009 r. Koszty poczęstunku dla kontrahentów mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Zakup poczęstunku dla klientów firmy może być uwzględniony w kosztach uzyskania przychodów, gdyż nie są to wydatki na reprezentację. Takie stanowisko przedstawiła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 28 sierpnia 2009 r. (nr IPPB5/423-305/ 09-2/DG).


1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 nastepna>>