O firmie / Aktualności

22 sierpień 2009 r. Pakiet antykryzysowy dla przedsiębiorców.

W obliczu narastających trudności związanych z kryzysem gospodarczym, z dniem 22 sierpnia 2009 r. weszły w życie rozwiązania pakietu antykryzysowego. Ułatwienia umożliwiające bardziej elastyczne organizowanie procesu pracy mogą wprowadzić wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z  2007r. NR 155, poz 1095 z późn. zm.).


26 czerwca 2009 r. Konferencja „Systemowa Reforma Podatków Dochodowych”.

26 czerwca 2009 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbyła się Konferencja zatytułowana „Systemowa Reforma Podatków Dochodowych” pod Honorowym Patronatem Ministra Finansów i Patronatem Naukowym Prof. dr hab. Bogumiła Brzezińskiego i Prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela.


1 kwietnia 2009 r.

Od 1 kwietnia 2009 r. zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r. przy rejestracji przedsiębiorców obowiązuje zasada jednego okienka.


9 marca 2009 r. Konferencja naukowa pt. „Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe”.

9 marca 2009 r. przedstawiciele zespołu SFS uczestniczyli w zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne konferencji naukowej pt. „Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe”. Znani i cenieni najlepsi polscy specjaliści z obszaru rachunkowości m.in: Zbigniew Messner – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Jerzy Gierusz – członek Krajowych Standardów Rachunkowości przy Ministrze Finansów, Aldona Kamela-Sowińska – członek Komitetu ds. Krajów Rozwijających się przy Międzynarodowej Federacji Księgowych, Anna Karmańska - przewodnicząca komisji profesjonalizmu zawodu księgowego rady Naukowej SKwP wypowiadali się na temat roli rachunkowości w świetle globalnego kryzysu finansowego.


5 lutego 2009 r. Szkolenie „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”.

5 lutego 2009 r. pracownicy działu księgowości uczestniczyli w szkoleniu „Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Adama Kęsika, Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W ramach szkolenia pracownicy SFS zapoznali się ze zmianami w Ustawie o Rachunkowości dotyczącymi sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2008 oraz za lata następne. 


9 stycznia 2009 r. Szkolenie

9 stycznia 2009 roku pracownicy zespołu księgowości uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez oddział okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na temat: „Zamknięcie roku 2008 z uwzględnieniem najnowszych zmian i sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego”. Szkolenie prowadził prezes Krajowej Izby Biegłych Rewidentów Adam Kęsik. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom aktualnej fachowej wiedzy, zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej.


1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 nastepna>>