Nasi eksperci posiadający licencje Ministra Finansów na prowadzenie ksiąg rachunkowych są członkami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. SFS również uczestniczy w życiu SKwP jako członek wspierający. Wśród celów działania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce znajdują się: wyznaczanie wysokich norm etycznych przedstawicielom tego zawodu, dbanie o jakość wykonywanej przez nich pracy, zapewnienie im dostępu do fachowej wiedzy.  Przynależność do tej organizacji daje nam poczucie więzi ze środowiskiem profesjonalistów mających świadomość ogromnej odpowiedzialności ciążącej na przedstawicielach naszego zawodu, pragnących stawiać sobie coraz wyższe wymagania. Razem wspieramy się na drodze nieustannego rozwoju, czuwamy nad zachowaniem właściwych postaw, by zwracający się do nas przedsiębiorca nie miał cienia wątpliwości co do wartości przedstawianych mu rozwiązań i mógł nam w pełni ufać.

http://www.skwp.pl


Kontakt
E: sfs@sfs-polska.com
T.: +48 665 659 659
strona główna | mapa strony | zastrzeżenia prawne Copyright ©2018 Sol Financial Services Sp. z o.o.