Wśród organizacji i stowarzyszeń, z którymi utrzymujemy ożywione kontakty, są izby przemysłowo - handlowe wspierające rozwój międzynarodowych kontaktów. Warto tu wymienić choćby Polsko-Holenderską, Polsko-Skandynawską i Polsko-Kanadyjską Izbę Przemysłowo-Handlową. Cieszymy się, że wśród naszych Klientów są firmy zagraniczne, którym ułatwiamy wejście na polski rynek i rodzime podmioty, których elementem strategii jest pozyskiwanie zagranicznych kontrahentów. Uczestniczenie w życiu izb przemysłowo - handlowych zbliża nas do przedsiębiorców, pozwala lepiej poznać ich potrzeby i przeszkody, z których uporaniem się możemy im potem pomagać. Izby gospodarcze to jedno z tych ważnych miejsc, w których możemy dzielić się niemałym doświadczeniem i poznawać wspaniałych ludzi, którzy zmieniają oblicze gospodarki i poprzez swoją innowacyjność wywierają wpływ na życie niekiedy milionów ludzi. Te więzi to nieocenione źródło inspiracji i wiedzy o gotowych rozwiązaniach.


Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza - NPCC

Misją NPCC jest działalność na rzecz promocji i rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a Holandią. NPCC organizuje warsztaty, seminaria i sympozja poświęcone zagadnieniom istotnym dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, a także gości czołowych przedstawicieli sfer politycznych na cyklicznych spotkaniach. Izba wydaje również własny Bulletin, który ukazuje się w cyklu kwartalnym. W chwili obecnej Izba zrzesza około 80 firm aktywnie uczestniczących w wymianie handlowej między Polską i Holandią, w tym wszystkich największych inwestorów holenderskich w Polsce, jak również wiele małych i średnich przedsiębiorstw.

www.nlchamber.com.pl


Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza – SPCC

SPCC jest niezależną organizacją nonprofit, która wspomaga rozwój biznesu pomiędzy Danią, Finlandią, Norwegią i Szwecją a Polską.

http://www.spcc.pl


Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza – PCCC

Celem PCCC jest promocja stosunków ekonomicznych, kulturalnych I handlowych pomiędzy Polską I Kanadą prowadząca do realnych inwestycji i rozwoju handlu.

http://www.pccc.pl


Kontakt
E: sfs@sfs-polska.com
T.: +48 665 659 659
strona główna | mapa strony | zastrzeżenia prawne Copyright ©2018 Sol Financial Services Sp. z o.o.