Usługi / Ewidencja Kadr i Płac

Nasze usługi:

  • rejestracja pracodawcy i pracowników dla celów ubezpieczeń społecznych,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy (zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi przepisami prawa),
  • obliczanie i sporządzanie list płac pracowników etatowych,
  • rozliczanie umów cywilno-prawnych (np. umowy zlecenia lub umowy o dzieło), 
  • sporządzanie raportów miesięcznych dla pracowników (RMUA),
  • sporządzanie kalkulacji miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach oraz zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • przygotowywanie i terminowe dostarczanie do urzędów okresowych deklaracji ubezpieczeniowych i podatkowych,
  • współpraca z urzędami, instytucjami finansowymi, kontrahentami, udziałowcami oraz audytorami w imieniu Klienta w sprawach związanych z obsługą kadrowo-płacową.