Zastrzeżenia prawne

Właścicielem strony jest:

SOL FINANCIAL SERVICES POLSKA Sp. z o.o.,
z siedzibą pod adresem: ul. Solipska 14A/1, 02-482 Warszawa,
Zrejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000266135;
kapitał założycielski 100 000 zł (w pełni opłacony), REGON 140695462, NIP 5213405775
 
Informacje zawarte na tej stronie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Informacje zawarte na tej stronie nie stwarzają stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa.

Sol Financial Services Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje znajdujące się na stronie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach.
Sol Financial Services Polska Sp. z o.o. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub brak aktualnych informacji. Sol Financial Services Polska Sp. z o.o.  nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.

Strona daje także możliwość przejścia do stron internetowych, których administratorami są osoby trzecie, na które Sol Financial Services Polska Sp. z o.o.  nie ma żadnego wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za treści w nich zawarte.